» Kurumsal  » Müdürlükler
MüdürlüklerAhmet KARABACAK
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ(FINANCIAL SERVICES MANAGER)
Naci BECEREN
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(LETTER OFFICE)
Ufuk TEKİN
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (SCIENCE EDITOR)
Recep KURT
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ (MUNİCİPAL MANAGER)
Gürhan BAŞTAN
EMLAK VE TAHSİLAT SERVİSİ(COLLECTION SERVICE)